ประโยชน์ของ “การเช่า Pocket Wifi” ใช้อินเตอร์เน็ตเ

ข้อคิดในการเลือก Pocket Wifi

จำนวนผู้คนที่คิดว่า “หากไม่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้” อาจจะมีมากกว่าที่คิด บางท่านตื่นนอนแต่เช้าก็ต้องเข้าแอปไลน์ เช็คข้อความทันที อีกหลายๆท่านที่ทำงาน ก็คงเริ่มวันด้วยการเช็คอีเมล สำหรับทุกท่านที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวัน สิ่งที่อดกังวลไม่ได้คือ “ความเร็วอินเตอร์เน็ต” กับ “จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ต” ที่สามารถใช้ได้ใน 1 เดือน เราคิดว่าต้องการใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถ้าไม่เตือนว่าไม่ให้ใช้มากเกินไป ก็อาจจะใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินจำนวนในสัญญาที่เราได้ทำไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตโดนจำกัด ทำให้เกิดปัญหาเช่น ใช้เวลานานมากในการค้นข้อมูลต่างๆ และไฟล์วีดีโอสะดุด เป็นต้น เพราะเหตุนี้ สำหรับท่านทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวกับความเร็วอินเตอร์เน็ตและจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตในทุกเดือน และเครียดสะสมโดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงสิ้นเดือน เราแนะนำให้ใช้บริการ Pocket Wifi เพราะหากท่านใช้ Pocket Wifi ท่านจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้ เท่าไหร่ก็ได้ และเหนือสิ่งใดคือ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้โดยไม่มีค่าดำเนินการและค่าปรับเมื่อผิดสัญญา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มจากการอธิบาย “ข้อคิดในการเลือก Pocket Wifi” สำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังคิดที่จะใช้บริการ Pocket Wifi
 

ประโยชน์ของ “การเช่า Pocket Wifi” ใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้ เท่าไหร่ก็ได้ โดยไม่มีค่าดำเนินการและค่าปรับเมื่อผิดสัญญา

การใช้งานของ Pocket Wifi นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของเครื่อง Pocket Wifi เอง รวมถึงผู้ห้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านให้เช่า Pocket Wifi หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ลักษณะการใข้งาน และแพ็กเกจการให้บริการนั้น แตกต่างกันไป เพราะเหตุนี้ ก่อนอื่นเพื่อความสลายใจก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้บริการ Pocket Wifi เราจึงอยากแนะนำ “ข้อคิดในการเลือก Pocket Wifi” ไว้ตอนนี้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

<<ข้อ 1>> ตรวจสอบขนาดพื้นที่ให้บริการ
ในการใช้บริการ Pocket Wifi ในญี่ปุ่นนั้น ก่อนอื่นเราจะต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่ให้บริการ ณ เดือนมีนาคม 2018 บริษัทที่มีเครือข่ายสำหรับ Pocket Wifi และเปิดให้บริการ คือ “Docomo”, “AU”, “SoftBank”, “Y!mobile”, และ “UQ WiMAX” และเครือข่ายของแต่ละบริษัทนั้นจะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น “Docomo”, “AU”, “SoftBank”, “Y!mobile” จะมีเครือข่ายประเภท LTE/4G แต่ “UQ WiMAX” จะมีเครือข่ายประเภท WiMAX ไม่ว่าจะใช้บริการเครือข่ายระบบใดก็ตาม หากมีเครื่อง Pocket Wifi ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ แต่ก่อนที่เราจะใช้บริการ Pocket Wifi นั้น เราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบขนาดของพื้นที่ให้บริการเสียก่อน เพราะต่อให้เราสมัครแพ็กเกจบริการที่จำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตเยอะแค่ไหนก็ตาม ถ้าไปอยู่ ณ สถานที่ห่างไกล นอกเขตให้บริการ ก็ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่ เพราะขนาดพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายนั้นแตกต่างกันมาก ดังนั้นก่อนที่จะเลือกเช่า Pocket Wifi กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบขนาดพื้นที่ให้บริการเป็นอันดับแรก เพราะขนาดและพื้นที่ให้บริการของแต่ละบริษัทนั้นแตกต่างกัน และอาจมีบางพื้นที่นอกเขตให้บริการรวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องเช็คล่วงหน้าว่าสถานที่ๆเราต้องการใช้บริการ Pocket Wifi รวมถึงจุดมุ่งหมายของเรานั้น อยู่ในพื้นที่ให้บริการ หรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทที่มีเครือข่ายให้บริการ Pocket Wifi นั้นจะมีแผนผังพื้นที่ให้บริการแบบละเอียดอยู่ เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ ตรวจสอบว่าที่พักอาศัยของเรา ที่ๆเราจะเดินทางไป และสถานที่ๆเราไปบ่อยๆนั้น อยู่ในพื้นที่ให้บริการ หรือไม่ นอกจากนี้เรายังสามารถเปรียบเทียบความเร็วของอินเตอร์เน็ตในสถานที่เหล่านั้นของผู้ให้บริการต่างๆ ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ Pocket Wifi อีกด้วย
 

สรุปข้อ 1 

  • เราจำเป็นต้องตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนที่เราจะเลือกใช้บริการ Pocket Wifi!
  • พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการแต่ละเจ้านั้นไม่เหมือนกัน!
  • ต้องเช็คว่าสถานที่ๆเราอยากใช้อินเตอร์เน็ตนั้น อยู่ในพื้นที่ให้บริการ หรือไม่!
  • ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละบริษัทเสียก่อน!


pocket wifi ญี่ปุ่น
pocket wifi japan
เช่า  wifi ญี่ปุ่น
sim ญี่ปุ่น
sim japan